Logo Multi Storages

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen​

 • Zorg dat uw goederen verzekerd zijn. Kijk uw polis na of informeer bij uw verzekering. ( in de meeste gevallen zijn goederen, die buitenshuis bewaard worden, meeverzekerd)
 • Er is een minimum huurperiode van 1 maand, een maximum huurperiode is er niet.
 • Multi Storages biedt verschillende mogelijkheden om uw spullen in de box te zetten. Zo hebben wij een goederenlift en diverse goederenkarren om uw spullen van de auto naar uw box te brengen. 
 • Juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met emotionele of bijzondere waarde,
 • Cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen,
 • Elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft,
 • Vogels, vissen, dieren of ander levend organisme,
 • Afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke en giftige/gevaarlijke afvalstoffen),
 • Voedsel en anderen aan bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig stevig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken,
 • Vuurwapens, springstoffen of munitie,
 • Illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkrijgen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, enz…
 • Chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten,
 • Asbest en/of blauwleer,
 • (Kunst) mest,
 • Gasflessen en/of accu’s,
 • Vuurwerk,
 • Auto- en/ of motorwrakken; het opslaan van (oldtimer) auto’s en/of motoren die geen wrakken zijn is toegestaan met dien verstande dat onder de auto en/of motor een door Multi Storages goedgekeurde beschermingsbak of beschermingsmat aanwezig is teneinde te voorkomen dat lekkende olie het milieu aantast, tevens dient de aanwezigheid van brandstof in de daarvoor bestemde brandstoftank tot een minimum beperkt te zijn; bovendien moet de klant te alle tijde voor deze auto’s en/of motoren een adequate verzekering in stand gehouden te worden.
 • Brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine en diesel (maar met uitzondering van het toegestane minimum voor auto’s en/of motoren zoals gesteld hierboven).
 • Alle mogelijke andere giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn hernomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving, zoals;
 • Ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier); sprays en (vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof- en andere peroxiden, chloriden, sterke salpeter- en perichloorzuren,
 • (Zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten zoals petroleum, benzeen, brandalcohol of methanol, terpentijn, White spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contacten neopreenlijm,
 • (Zeer) giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden,
 • Schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, houtbeschermingsproducten, afbijtproducten voor verf,
 • Bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven en wc-reinigers,
 • Irriterende stoffen en preparaten,
 • Sensibiliserende stoffen en preparaten,
 • Kankerverwekkende stoffen en preparaten,
 • Mutagene stoffen en preparaten,
 • Voor de voortplanting giftige stoffen en preparaten,
 • Milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s; pesticiden en zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper,
 • Bestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden).
 • Bij Multi Storages heeft u 7 dagen per week toegang. U heeft vrij toegang tot uw opslagruimte van 6 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s avonds.
 • Bij Multi Storages betaald u borg. Dit is zodat u de sleutel in kunt leveren op elk gewenst moment. Wij controleren de opgeleverde box. Zodra deze goedgekeurd zijn krijgt u dit bedrag teruggeboekt. U betaald 1 maand huur aan borg. 
Wil je meer informatie of een
bezichting inplannen?
Laat hier je email en telefoon achter